Regulamin
Regulamin
 
I. Część ogólna
1.    Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.twojemusli.pl
2.    Administratorem i właścicielem sklepu internetowego www.twojemusli.pl jest:
3.    Dorota Szpojda
4.    ul. Koszalińska 90D/7
5.    78-400 Szczecinek
6.    NIP: 5262552418
7.    tel. +48 608657426
8.    e-mail: kontakt@twojemusli.pl
9.    nr konta bankowego: 05 1050 1038 1000 0 091 1378 8617
10.    Sklep internetowy www.twojemusli.pl, zwany dalej Sklepem zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach niniejszego regulaminu, w tym zmian cen produktów i kosztów przesyłki.
11.    Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy.
12.    Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.twojemusli.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
3.    Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
4.    Konto Klienta – tworzony indywidualnie, podczas zakupów profil użytkownika, przetwarzający jego dane osobowe, służący jako instrument do realizacji składanych przez Klienta zamówień, kontaktu ze Sklepem oraz pozyskiwania informacji na temat statusu wysyłki.
5.    Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
6.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
8.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
9.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
10.  Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 
III. Zakres działalności sklepu
Sklep prowadzi sprzedaż produktów spożywczych na odległość za pomocą sieci Internet. Są to gotowe, przygotowane przez sklep propozycje oraz własne kompozycje produktów stworzone przez klienta.
Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę;
 
IV. Zamówienie towaru
1.   Zamówienie towaru możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu dostępnej pod adresem www.twojemusli.pl.
2    .Klient może złożyć zamówienie gotowej mieszanki lub może skomponować własną mieszankę z dostępnych produktów.
3.   Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku .
4.   Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie produktu po naciśnięciu przycisku „dodaj do koszyka”. Gdy klient znajduje się w koszyku wybiera sposób dostawy i klika przycisk „Złóż zamówienie” po czym zostaje przekierowany na stronę zamówienia w której Klient podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail
c) Numer telefonu
d) Dane adresowe do wysyłki
5.   Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami o udostępnianiu danych osobowych. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6.    Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
7.    Przekazanie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie bankowym przy wybraniu opcji płatności „przelew”, po zarejestrowaniu płatności payul przy wybraniu opcji płatności payu oraz po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przy opcji za pobraniem.
8.    W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
9.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
10. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
11. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia gdy Klient nie przestrzega niniejszego regulaminu, zamówienie nie zostało opłacone lub w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
12. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od dnia otrzymania powiedzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep ( z wyłączeniem płatności przy odbiorze).
13. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 3 dni roboczych:
a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry;
 b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze;
14. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
15. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
16. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
17.  W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
a) zwykły przelew na numer konta – 05 1050 1038 1000 0 091 1378 8617
b) za pobraniem
c) system płatności elektronicznych PayU.
18.  Do każdego realizowanego zamówienia zawsze dołączany jest dowód sprzedaży - w formie elektronicznej na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu.
19.    Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.
20.    Poprzez zrealizowanie zamówienia automatycznie zostaje utworzone konto Klienta na dane, które podał w zamówieniu.
21.  W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru, towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
22.  O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
23.  Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
24.  Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
25.  Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
26.  Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 
V. Płatność
1.    Sklep akceptuje następujące formy płatności:
-Przedpłata - przelew na konto bankowe: 05 1050 1038 1000 0 091 1378 8617;
-Płatność „za pobraniem” – płatność kurierowi w momencie dostarczenia zamówienia;
-Płatność za pomocą bramki płatniczej PayU – kartą kredytową lub szybkim przelewem;
VI. Wysyłka i odbiór towaru
1.    Wysyłka towaru jest realizowana tylko na terenie Polski.
2.    Towar jest wysyłany za pośrednictwem paczkomatów Inpost, kurierem Inpost, Pocztą Polską.
3.    Koszt dostawy podawane są przy składaniu zamówienia. Koszt wysyłki za pośrednictwem paczkomatów Inpost to 9,00 zł, kurierem Inpost – 9 zł, a Pocztą Polską to 9 zł.
4.    Przy zamówieniu na kwotę powyżej 200 zł koszty dostawy pokrywa Sprzedający.
5.    Towar jest dostarczany przez firmę kurierską na trzeci dzień roboczy od chwili wysłania.
6.    Z przyczyn niezależnych od Sklepu (warunki drogowe, wstrzymanie paczki przez kuriera) termin dostawy może ulec wydłużeniu.
7.    Firma kurierska dokonuje dostaw wyłącznie w dni robocze.
8.    W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem, dostawa zostanie powtórzona w kolejnym dniu roboczym. W razie przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.
9.    Przy dostawie Towaru Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zamówiony Towar nie posiada uszkodzeń powstałych w wyniku transportu i czy jest zgodny z Zamówieniem, a następnie proszony jest o dokonanie potwierdzenia Dostawcy odbioru Zamówienia.
10.  W przypadku stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu kurierowi, w celu sporządzenia protokołu szkody, oraz poinformowanie o zaistniałej szkodzie Sprzedawcę.
11.  W przypadku stwierdzenia niezgodności lub niekompletności otrzymanego Towaru z Zamówieniem Kupujący proszony jest o zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamówienia.
12.  Odbiór osobisty możliwy jest jedynie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia przez Klienta i w punkcie odbioru.
 
 
VII. Odstąpienie od umowy i zwroty
1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
2.    Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
3.    W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Kołobrzeska 90D/7 78-400 Szczecinek lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
4.    W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
5.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
6.    Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
7.    Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Termin Ważności
1.    Data ważności na wszystkie towary wynosi minimum 2 miesiące. Należy je przechowywać w suchym i chłodnym miejscu utrzymując opakowanie, w którym został dostarczony, szczelnie zamknięte.

IX. Reklamacje
1.    W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2.    Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym
3.    Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@twojemusli.pl lub listem poleconym na adres ul. Koszalińska 90D/7, 78-400 Szczecinek.
4.    Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
5.    Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6.    Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
7.    Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9.    Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
10.  Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
11.  W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
12.  Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
13.  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany towaru gdy towar jest niezgodny z umową i jeżeli powiadomi o tym sklep w terminie:
- 3 dni od dnia otwarcia opakowania towaru paczkowanego
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od otrzymania towaru
14.  W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i powiadomić o tym Sklep.
15.  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

X. Wymogi techniczne
1.    W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne.
a) aktywne łącze internetowe,
b) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
c) aktywny adres poczty elektronicznej.
2.    Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3.    Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 
 
XI. Polityka prywatności
1.    Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2.    Administratorem Danych osobowych jest właściciel Sklepu: Dorota Szpojda
dane kontaktowe:
Dorota Szpojda
78-400 Szczecinek
ul. Koszalińska 90D/7
3.    Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zamówionego towaru,
b. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,
c. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
d. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep
e. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
4.    Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem. Klientowi w każdym czas przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez kontakt z Administratorem pod adresem email: kontakt@twojemusli.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
6.    Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa lub podmioty współpracujące z Administratorem i realizujące niektóre zamówione usługi, takie jak serwis IT, serwis obsługujący płatności www.payu.pl, firmy obsługujące przesyłki kurierskie, firmy przewozowe lub spedycyjne, firmy prowadzące obsługę księgowo-rachunkową lub obsługę prawną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji danej usługi. Dane podane w trakcie składania zamówienia w zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy, przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki dane te przekazywane są następującym przewoźnikom/firmom kurierskim:
a.    Poczta polska
b.    Inpost
7.    Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do:
a.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub na potrzeby marketingu bezpośredniego;
b.    żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są one niepoprawne;
c.    żądania uzupełnienia niekompletnych danych;
d.    żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź nie są już niezbędne do celów, do których zostały pobrane, lub zgoda na ich przetwarzanie została przez Klienta cofnięta a jednocześnie brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych;
e.    ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje ich prawidłowość – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzania jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
- Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – do czasu jego rozpoznania.
Powyższe prawa realizowane poprzez kontakt z Administratorem pod adresem wskazanym w § 3.1 lub pod adresem mailowym kontakt@twojemusli.pl
8.    Każdy, kto uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w niewłaściwy sposób, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
11. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
12. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
13. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c.    Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
14. Administrator przechowuje dane osobowe w zakresie i przez okres niezbędny dla obsługi złożonego zamówienia oraz wywiązywania się przez Administratora z obowiązków wynikających z zawartej z Klientem umowy oraz obwiązujących przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), a także przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego okres przechowywania danych osobowych wydłuża się do momentu wykonania prawomocnego wyroku sądowego lub ugody sądowej.

XII. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3.    Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
4.    Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b.    wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
c.    powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 
 
 
 
FORMULARZ ZWROTU TOWARU
 
NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................................
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ..............................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO: ......................................................................................................................................
 ADRES: .........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................
TELEFON: .................................................... EMAIL: .................................................................................
 
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
nazwa Banku: ........................................................................................................................
 
Nr konta                                                                                                                                 

NAZWA TOWARU    ILOŚĆ    CENA BRUTTO    PRZYCZYNA ZWROTU
    Uwagi Klienta: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu. .................................................................................... (czytelny podpis Klienta)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl